Sunday, May 10, 2009

चेतन १ १

રે ! જેને પમવા મથતો રહે છે આ જમાનો,
ખુશી જેને કહે છે એ તો છે ઝોકો હવાનો.

સફરમાં હમસફર એવો મળે કોઈ મજાનો.
જો થાકો તો મળે એના ખભે તમને વિસામો.

શબદને વિંધવાની આ કળા જો આવડે તો,
પરોવી હારમાં પામો ગઝલ કેરો ખજાનો.

ભરોસાનું કરો જો ખૂન, ઈશ્વર ક્યાથી મળશે.
ભલે પઢતા રહો છો ,રોજની પાંચે નમાઝો.

No comments: