Sunday, May 10, 2009

चेतन'स gazal

જીંદગી લાચાર શી જીવે હવે.
તેર તૂટે કેટલું સીવે હવે.

ક્રાંતિઓ એમજ નથી થાતી કદી
ક્યાં સુધી કો' દેહને ચીરે હવે.

આથમી છે સેંકડોની જીંદગી.
દોષ સગળો આપણાં સીરે હવે.

આમ એ મઝધારમાં ડૂબે નહીં
ડૂબશે, આવીને એ તીરે હવે.

જીંદગીમાં આટલી જલદી શી છે.
ધીરે ચેતન થોડું તો ધીરે હવે.

No comments: